Nyheter

14 november 2021
Foreningen Æresgjeld gjennomførte søndag 14 november et oppfølgningssøk
Foreningen Æresgjeld gjennomførte søndag 14 november et oppfølgningssøk etter retterstedet i Dragsund for å klarere ut det området som ble påvist av Kayser ihht rapport fra Oslo politikammer i 1947.
Søket ble gjennomført i tidsrommet 09:00-14:00 med at to mann gikk med meget avanserte metalldetektorer og andre igjen tok finsøk av påviste utslag på metalldetektorene.
———
Det ble gjort følgende funn:
2 stykk hylser 7.92mm
1 tysk gaffel
En anselig mengde skrot, øl og bruskorker, metallbokser, telplugger osv.  Dette etter mange års camping i området.
Konklusjon: Hovedsektor i Kaysers påviste lokalisering av retterstedet vurderes nå som gjennomsøkt uten funn av prosjektiler. (Hylsene ble funnet noe unna dette stedet)
———
Videre oppfølging:
Det planlegges med nytt søk i høst med følgende prioriteringer:
1. Klarere sidesektorenetil Kaysers påviste lokalisering
2. Lokalisere og søke i eventuelt gravsted som indikert av bærplukkere som ble avhørt av politiet i 1945/46.
———
Se forøvrig bilder for dokumentasjon.

Send oss en melding

Ønsker du å dele noe i dette forumet?
Send oss en melding så vi vil hjelpe deg
så fort vi har anledning!

[wpforms id="347"]

Bli involvert i dag

Help oss Ved å Donere i dag!